Discussion:
have, have got
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
egon
2011-03-26 19:03:38 UTC
Permalink
Raw Message
Jaka jest różnica między "have" a "have got". Gdzie się stosuje "have",
a gdzie "have got", czy może nie ma różnicy? Przykład "I have cold", czy
I have got cold"?
Hanna Burdon
2011-03-28 12:43:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by egon
Jaka jest różnica między "have" a "have got". Gdzie się stosuje "have",
a gdzie "have got", czy może nie ma różnicy? Przykład "I have cold", czy
I have got cold"?
Po pierwsze, "a cold". Po drugie, kiedyś mi powiedziano, że "have" jest
amerykańskie, a "have got" brytyjskie, i nadal w to wierzę, bo nie
zaobserwowałam inaczej...

Hania
--
There is no sin but ignorance.
Paweł Kamiński
2011-04-12 10:00:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Hanna Burdon
Po pierwsze, "a cold". Po drugie, kiedyś mi powiedziano, że "have" jest
amerykańskie, a "have got" brytyjskie, i nadal w to wierzę, bo nie
zaobserwowałam inaczej...
Ee, skąd. Wyrazik GOT dodaje się też w brytyjszczyźnie, to normalne, a
nie wpływ amerykańszczyzny. HAVE GOT i HAS GOT używa się w zdaniach
oznajmujących w formie ściągniętej (tzn np. you've got, she's got).
Bardzo, bardzo rzadko HAVE GOT i HAS GOT występuje w zdaniach
oznajmujących w formie nieściągniętej, tzn. bardzo rzadko trafiają się
takie zdanie jak "She has got two cars", więc nie należy raczej tego
stosować, chyba że mówimy zdanie z naciskiem, więc może to znaczyć, że
ktoś PRZECIEŻ/ NAPRAWDĘ/ FAKTYCZNIE itp. ma coś. A więc mówimy i
piszemy: She has two cars LUB She's got two cars. Albo: I've got a
cold LUB I have a cold. Nie mówmy ani nie piszmy: I have got a cold.

Ot i cała różnica w zdaniach oznajmujących.

PS Oczywiście has got może też znaczyć "musieć", ale wtedy stoi po nim
czasownik, a nie rzeczownik, np. I've got to go (I gotta go) - Muszę
iść/ Będę już szedł itp.
Paweł Kamiński
2011-04-12 10:36:33 UTC
Permalink
Raw Message
No i w zdaniach przeczących mogą napisać have/has got bez formy
ściągniętej, tzn. She has not got two homes.

Tym się też różnią, że HAVE/HAS GOT jest mniej oficjalne, tzn. kiedy
mówimy/ piszemy podniosłym językiem o sytuacji rządu brytyjskiego,
który ma X ministrów, to nie użyjemy raczej HAS/ HAVE GOT, tylko
zwykłego has/have. Na przykład piszemy, że Wlk. Brytania "doesn't
have/ does not have a written constitution", a raczej nie piszemy w
tego samego zdania w postaci: "has not got/ hasn't got a written
constitution".

W zdaniach pytających jeśli mówimy np. Have you a car?, to jest to
forma przestarzała. Współcześnie pisze się i mówi: Do you have a car?
LUB Have you got a car? I znów: różnica nie polega na tym, że Do you
have a car? jest amerykańskie, a Have you got a car" brytyjskie. Dziś
obie te formy w brytyjszczyźnie konkurują ze sobą (przy czym forma z
GOT jest bardziej swojska, nieformalna, zakłada pewien stopień
zażyłości między rozmówcami lub pewien stopień nieformalności
rozmowy), w amerykańszczyźnie przeważa Do you have a car?, ale w
potocznej amerykańszczyźnie używa się Have you got a car?, a nawet You
got a car? (z wyrzuconym na początku zdania czasownikiem posiłkowym
HAVE).W przeczeniach tak samo: winno być nie "I haven't a car/ I have
not a car" (to przestarzałe formy), lecz I don't have a car LUB I
haven't got a car.

Uff, w sumie trochę jest tych informacji, ale nauczysz się bez
problemu :)
Ero Walensdorf
2011-04-15 12:28:45 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "Paweł Kamiński" napisał w wiadomości grup
Post by Hanna Burdon
Po pierwsze, "a cold". Po drugie, kiedyś mi powiedziano, że "have" jest
amerykańskie, a "have got" brytyjskie, i nadal w to wierzę, bo nie
zaobserwowałam inaczej...
Ee, skąd. Wyrazik GOT dodaje się też w brytyjszczyźnie, to normalne, a
nie wpływ amerykańszczyzny. ...

------------------
A co Pani Hania napisała?

EWa
Paweł Kamiński
2011-04-20 08:26:23 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "Paweł Kamiński"  napisał w wiadomości grup
Post by Hanna Burdon
Po pierwsze, "a cold". Po drugie, kiedyś mi powiedziano, że "have" jest
amerykańskie, a "have got" brytyjskie, i nadal w to wierzę, bo nie
zaobserwowałam inaczej...
Ee, skąd. Wyrazik GOT dodaje się też w brytyjszczyźnie, to normalne, a
nie wpływ amerykańszczyzny. ...
------------------
A co Pani Hania napisała?
EWa
Łoj, pomyłecka co do intencji Hanny, opacznie ją w pośpiechu pojąłem,
ale sedno jest to samo: HAVE GOT nie występuje tylko w brytyjszczyźnie
(obie formy niemal na tych samych prawach), a HAVE jedynie w
amerykańszczyźnie (z GOT bardziej potoczne).

Loading...